Copenhagen Infrastructure Partners afslutter fundraising-perioden for ny fond med samlet tilsagn på omkring DKK 14.7 mia.

Copenhagen Infrastructure Partners afslutter fundraising-perioden for ny fond med samlet tilsagn på omkring DKK 14.7 mia.

Med 19 finansielle investorer etablerer Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) sin nye investeringsfond, Copenhagen Infrastructure II K/S. Investorerne har givet et samlet tilsagn på ca. DKK 14.7 mia. Fonden vil have fokus på investeringer i energiinfrastruktur i Nord- og Vesteuropa samt i Nordamerika, primært investeringer inden for vedvarende energi.

Fundraising-perioden for CIP’s nye infrastrukturfond Copenhagen Infrastructure II K/S er nu afsluttet. Fonden blev etableret ultimo september 2014 med indledende tilsagn fra otte danske institutionelle investorer (PensionDanmark, Lægernes Pensionskasse, PBU, JØP, DIP, Nykredit, PFA og Nordea).

Siden har Kommunal Landspensjonskasse (NO), Lærernes Pension, den Europæiske Investeringsbank (EIB), AP Pension, SEB Pension (DK), Oslo Pensjonsforsikring (NO), SEB Pension och Försäkring (SE), en engelsk pensionsfond forvaltet af The Townsend Group, T&W Holding A/S, LB Forsikring og VILLUM FONDEN givet tilsagn til fonden.

”Vi er stolte af at have fået så mange førende investorer med i fonden, herunder en bred gruppe af ledende danske institutionelle investorer og flere anerkendte udenlandske investorer. Fonden vil have fokus på investeringer i energiinfrastruktur med stabile afkast, så som biomassefyrede kraftværker, el-transmissionsnet samt onshore og offshore vindkraft” siger Christian T. Skakkebæk, Senior Partner i Copenhagen Infrastructure Partners.

Der er tale om en 20-årig ”buy-and-hold” fond, hvilket vil sige, at fonden som udgangspunkt forventes at beholde investeringerne igennem hele fondens levetid.

 

 

Copenhagen Infrastructure Partners
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er et managementselskab etableret i 2012. Selskabet ejes og ledes af fem partnere: Jakob Baruël Poulsen, Rune Bro Róin, Torsten Lodberg Smed, Christian T. Skakkebæk og Christina Grumstrup Sørensen. Partnerne har alle en betydelig ekspertise i infrastrukturinvesteringer samt køb og salg af virksomheder. Copenhagen Infrastructure Partners blev etableret i forbindelse med etableringen af fonden Copenhagen Infrastructure I K/S. Herudover forvalter CIP fonden CI Artemis K/S og den nyetablerede fond Copenhagen Infrastructure II K/S. Copenhagen Infrastructure I K/S og CI Artemis K/S har begge PensionDanmark som investor.

2017-08-03T08:36:24+00:00 July, 2nd, 2015|