Copenhagen Infrastructure Partners indleder et samarbejde med Lars Thaaning Pedersen og Henrik Scheinemann, der har stor erfaring i vindkraft. Det er en naturlig følge af CIP’s høje aktivitetsniveau med de investeringer, CIP er i gang med bl.a. inden for offshore vind.