Pressemeddelelse

Investering på 2,9 mia. kr. i nyt transmissionsnet for vindkraft i Nordsøen

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) investerer i fællesskab med hollandske TenneT i transmissionsnettet DolWin3. Anlægget skal transportere vindenergi fra Nordsøen til tyske elforbrugere.

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) investerer 2,9 mia. kr. i transmissionsnettet DolWin3, der skal transportere strøm til fastlandet fra en række havvindmølleparker i den tyske del af Nordsøen. DolWin3 skal efter planen stå klar i 2017, og systemet får en samlet kapacitet på 900 MW.

Investeringen i DolWin3 sker i samarbejde med TenneT, som investerer den største del af byggesummen på i alt 14,2 mia. kr. TenneT er et af Europas største transmissionsselskaber og er ejet af den hollandske stat.

“Vi har indgået et attraktivt og langsigtet samarbejde med en af de absolut førende aktører inden for europæisk energitransmission, og med investeringen bidrager vi til at udbygge infrastrukturen i en af Europas stærkeste økonomier,” siger partner Christian Skakkebæk, CIP.

TenneT står for at bygge og drive DolWin3.

“Investeringen komplementerer fint vores andre investeringer i energirelaterede aktiver. Med de meget stabile rammevilkår i Tyskland for den regulerede infrastruktur og med TenneT som en stærk og erfaren operatør vil det sikre os et godt og stabilt afkast mange år frem,” siger Christian Skakkebæk.

Gennemførelse af investeringen er betinget af godkendelse hos de tyske konkurrencemyndigheder.

Investeringen vil blive foretaget i en separat juridisk struktur med PensionDanmark som investor.

Fakta om Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)
Managementselskabet CIP blev etableret i 2012 med PensionDanmark som seed investor med 6 mia. kr. i CIP’s første fond, Copenhagen Infrastructure I K/S. CIP ejes og ledes af fire partnere: Jakob Baruël Poulsen, Rune Bro Róin, Torsten Lodberg Smed og Christian Skakkebæk (fra 1. marts 2014 vil Christina Grumstrup Sørensen indgå som partner). De har alle betydelig ekspertise i og mange års erfaring med infrastrukturinvesteringer.

Fakta om TenneT

TenneT er den hollandske pendant til danske energinet.dk. TenneT er Europas tredjestørste transmissionsselskab og er ejet af den hollandske stat. TenneT driver 20.000 km. transmissions- og distributionsnet, og har 36 millioner slutbrugere i Holland og Tyskland.

Yderligere information

Sekretariatsleder Christine Löwke, Copenhagen Infrastructure Partners, tlf. 51965052 eller chl@cip.dk