PensionDanmark investerer 6 mia. DKK i ny infrastrukturfond

PensionDanmark har i dag taget initiativ til etablering af en ny investeringsfond. Fonden skal investere i infrastruktur i Europa og Nordamerika. Fonden etableres med et investeringstilsagn på 6 mia. kr. og vil blive forvaltet af Copenhagen Infrastructure Partners. Som konsekvens af de meget lave obligationsrenter og usikre konjunkturudsigter vil PensionDanmark øge sine investeringer i forskellige typer af infrastruktur med en stabil og attraktiv indtjening. PensionDanmark vil derfor over de kommende fem år investere omkring 12 mia. kr. i infrastruktur.

”Vores investeringsbehov i infrastruktur er meget stort over de kommende år. Derfor har vi taget initiativ til at etablere en infrastrukturfond. Fonden skal supplere vores direkte investeringer i infrastruktur og dermed bidrage til, at vi når vores målsætning om at placere 12 mia. kr. i infrastruktur over de næste fem år,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Den nye infrastrukturfond forvaltes af Copenhagen Infrastructure Partners. Fonden skal dække omkring halvdelen af PensionDanmarks investeringsprogram over de kommende år. Den anden halvdel vil blive varetaget af PensionDanmarks interne team, der netop har investeret i tre vindmølleparker i USA og tidligere har investeret i alt 4,5 mia. kr. i Nysted og Anholt havmølleparker i hhv. 2010 og 2011.

“PensionDanmark har dygtigt grebet de nye muligheder for at investere direkte i off- og onshore vindkraft. Fonden vil supplere med investeringer i andre typer energirelaterede aktiver herunder el-transmission, vandforsyning og biomassefyret elproduktion. Geografisk vil vi have fokus på Nordamerika og Vesteuropa,” siger partner Christian Skakkebæk, Copenhagen Infrastructure Partners.

Copenhagen Infrastructure Partners er et nyetableret managementselskab med fire partnere, der har mange års erfaring fra bl.a. DONG Energy med infrastrukturinvesteringer og køb og salg af virksomheder. “Det er et yderst kompetent team, der sætter sig i spidsen for den nye fond. Vi ser derfor frem til de kommende års samarbejde, og vi er overbevist om, at teamet vil bidrage til at sikre vores medlemmer et attraktivt afkast,” siger Torben Möger Pedersen og fortsætter:

”Normalt er vi tilbageholdende med at investere i fonde, fordi de typisk har meget høje omkostninger. Men da PensionDanmark er initiativtager og seed investor for fonden, er det lykkes at skabe en struktur, hvor omkostningsniveauet er væsentligt lavere end i tilsvarende fonde.”

Når fondens kapital i løbet af tre til fire år er investeret, vil der blive etableret en Fond II, hvor andre investorer også vil have mulighed for at deltage.

PensionDanmark er det største arbejdsmarkedspensionsselskab i Danmark. Pensionsselaskabet administrerer arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for i alt 621.000 medlemmer. Medlemmerne er beskæftiget i 26.000 private og offentlige virksomheder. De årlige præmieindtægter er på knap 11 mia. kr., og den samlede balance er på 133 mia. kr. I 2017 forventes balancen at have passeret 180 mia. kr.

Copenhagen Infrastructure Partners (www.infrastructurepartners.dk) er et nyetableretmanagementselskab baseret på en partnerkreds med betydelig ekspertise i infrastrukturinvesteringer i Nord- og Vesteuropa. Managementselskabet ejes og ledes af fire partnere: Jakob Baruël Poulsen, Rune Bro Roin, Torsten Lodberg Smed og Christian Skakkebæk, som alle har mange års erfaring fra bl.a. DONG Energy med infrastrukturinvesteringer og køb og salg af virksomheder.

About Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) is a fund management company focused on energy infrastructure including offshore wind, onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, and other energy assets like reserve capacity and storage. CIP has approximately 110 employees and offices in Copenhagen, Taipei, New York, Tokyo, Utrecht, and London.

CIP manages six funds and has more than EUR 8 bn under management. CI I, CI A I and CI A II have PensionDanmark as founding- and sole investor. CI II has 19 Danish and international institutional investors and CI III has 42 institutional investors from the Nordics, Continental Europe, the UK, Israel, Asia, Australia, and multi-lateral organizations e.g. EIB. CI NMF I has 15 investors from the Nordics and Continental Europe.

CIP was founded in 2012 by senior executives from the energy industry in cooperation with Pension Denmark.