Cape Wind: 1,2 mia. investering

PensionDanmark er klar til at investere 1,2 mia. kr. i USA’s første havmøllepark. Med et tilsagn på 1,2 mia. kr. via fonden Copenhagen Infrastructure I melder Pensi-onDanmark sig nu klar til at investere i Cape Wind, USA’s første havmøllepark. Cape Wind vil bestå af op til 130 Siemens vindmøller, som skal produceres i Danmark og leve-re strøm til 500.000 amerikanske husstande.

PensionDanmark har via Copenhagen Infrastructure Partners givet et investeringstil-sagn på 1,2 mia. kr. til realisering af USA’s første havmøllepark, Cape Wind, i Nan-tucket Sound ud for kysten ved Massachusetts. Projektet har været 12 år undervejs og er nu meget langt i planlægningsfasen. Investeringstilsagnet er betinget af, at der træffes endelig investeringsbeslutning inden udgangen af 2013.

”Med den planlagte investering i Cape Wind genbruger vi vores erfaringer fra investeringerne i havmølleparkerne ved Nysted og Anholt. Vi forventer, at også Cape Wind-investeringen vil give vores medlemmer et stabilt og attraktivt afkast,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Havmølleparken vil med op til 130 Siemens-møller på hver 3,6 MW være sammenlig-nelig med Anholt Havmøllepark og dermed kunne blive en af verdens største havmølleparker. Møllerne er planlagt til at blive produceret på Siemens Wind Powers’ fabrik i Brande, fundamenterne designes af danske Rambøll, og K2 fra Århus er bygherrerådgiver på projektet.

”Udover at give vores medlemmer et godt afkast vil projektet skabe vækst og job i Danmark og bidrage til den nødvendige omstilling til mere klimavenlige energiformer. Det ser vi som to ekstra plusser,” siger Torben Möger Pedersen.

Investeringen sker gennem fonden Copenhagen Infrastructure I, der administreres af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). PensionDanmark tog initiativ til etablering af CIP i 2012 og er med et kapitaltilsagn på 6 mia. kr. eneste investor i Copenhagen Infrastructure I. Investeringen i Cape Wind er fondens første investering.

”Cape Wind ser ud til at blive en attraktiv investering. Vi forventer, at de sidste for-hold omkring projektet falder på plads i løbet af i år. Der er sikret aftagere til strøm-men i de første 15 år, og parken er planlagt med velkendt og driftssikker teknologi. Investeringstilsagnet med såkaldt mezzaninkapital på 1,2 mia. kr. er et væsentligt bidrag til realiseringen af projektet,” siger partner Christian Skakkebæk, Copenhagen Infrastructure Partners.

Fakta om Cape Wind:
Jim Gordon er grundlægger af det Boston-baserede energiselskab Energy Management Inc. og initia-tivtager til Cape Wind-projektet, USA’s første havmøllepark. Projektet blev igangsat i 2001 og forventes endelig besluttet ved udgangen af 2013. Cape Wind, der er godkendt til at ligge i Nantucket Sound ud for kysten ved Massachusetts, vil have en samlet kapacitet på 454 MW (1.500 GW om året) og vil levere strøm til op mod 550.000 husholdninger. Cape Wind nedsætter CO2-udslippet med over 770.000 ton om året. Ved opførsel af parken har energiselskaberne National Grid og NSTAR forpligtet sig som køber af strømmen over de næste 15 år. Projektet forventes at blive finansieret gennem en kombination af egenkapital og lånekapital fra banker og institutionelle investorer. Den japanske Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ koordinerer finansieringen. Møllerne til projektet leveres at Siemens Wind Power i Brande (3.6 MW – 107m). Rambøll står for fundamentdesign. K2 er bygherrerådgiver på projektet. Se mere på www.capewind.org

Fakta om PensionDanmark:
PensionDanmark har i dag investeringer på 6 mia. kr. i infrastruktur, hvoraf de ca. 5,5 mia. kr. er investeret i Nysted Havmøllepark, Anholt Havmøllepark (i samarbejde med DONG Energy) og tre amerikanske vindmølleparker i Texas og Pennsylvania (i samarbejde med tyske E.ON). PensionDanmark forventer at investere yderligere 12 mia. kr. i infrastruktur over de næste 4 år. Hovedparten vil være i energirelateret infrastruktur, og halvdelen vil blive investeret igennem Copenhagen Infrastructure I.
Se mere på pension.dk

Fakta om Copenhagen Infrastructure Partners K/S (CIP):
CIP blev etableret i oktober 2012 med PensionDanmark som seed investor med 6 mia. kr. i CIP’s første fond, Copenhagen Infrastructure I. Managementselskabet er baseret på en partnerkreds med betydelig ekspertise i infrastrukturinvesteringer i Nord- og Vesteuropa. Managementselskabet ejes og ledes af fire partnere: Jakob Baruël Poulsen, Rune Bro Roin, Torsten Lodberg Smed og Christian Skakkebæk, som alle har mange års erfaring fra bl.a. DONG Energy med infrastrukturinvesteringer og køb og salg af virksomhe-der.
Se mere på infrastructurepartners.dk

About Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) is a fund management company focused on energy infrastructure including offshore wind, onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, and other energy assets like reserve capacity and storage. CIP has approximately 110 employees and offices in Copenhagen, Taipei, New York, Tokyo, Utrecht, and London.

CIP manages six funds and has more than EUR 8 bn under management. CI I, CI A I and CI A II have PensionDanmark as founding- and sole investor. CI II has 19 Danish and international institutional investors and CI III has 42 institutional investors from the Nordics, Continental Europe, the UK, Israel, Asia, Australia, and multi-lateral organizations e.g. EIB. CI NMF I has 15 investors from the Nordics and Continental Europe.

CIP was founded in 2012 by senior executives from the energy industry in cooperation with Pension Denmark.