Brigg: Investering i biomassefyret kraftværk i Lincolnshire

BWSC og PensionDanmark bag nyt biomassefyret kraftværk i England Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) og PensionDanmark har sammen etableret BWSC PLC, der skal opføre, eje og drive kraftværker i udlandet. Selskabets første investering på 1,4 mia. kr. bliver et nyt biomassefyret kraftværk, ”Brigg Renewable Energy Plant”, der vil blive opført i Lincolnshire i den østlige del af England. BWSC og PensionDanmark går nu sammen om at opføre, drive og eje et helt nyt biomassefyret kraftværk i Lincolnshire i den østlige del af England. Det sker med en investering på 1,4 mia. kr. via selskabet BWSC PLC, som de to parter netop har etableret.

Det nye kraftværk får en kapacitet på 40 MW og anvender halm leveret fra lokale producenter som primært brændsel. Anlæggets produktion svarer til det samlede forbrug hos 70.000 husstande og medfører en årlig reduktion i udledningen af CO2 på ca. 300.000 tons.

BWSC bidrager med 0,3 mia. kr. af investeringen og vil forestå opførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget, der forventes færdigbygget og driftsklart primo 2016.

BWSC er en global leder med over 30 års erfaring inden for udvikling, opførelse og drift af kraftværker, og PensionDanmark har specialiseret sig i direkte investeringer i energirelateret infrastruktur. Med det fælles selskab, BWSC PLC, er der skabt de fornødne rammer for på sigt at etablere flere nye kraftværker.

”Dette er et gennembrud for eksport af dansk energiteknologi. Finanskrisen har udfordret den danske forretningssucces med eksport af vedvarende energianlæg. BWSC og PensionDanmark danner derfor nu i fællesskab et selskab, der skal opføre, eje og drive udvalgte biomassefyrede kraftværker internationalt. Det giver os flere strenge at spille på. Med denne model bliver vi både førende på teknologien for kraftværker og i stand til at eje, drive og finansiere nye anlæg i samarbejde med PensionDanmark. Det vil styrke vores konkurrenceevne betragteligt og for alvor sætte dansk energiteknologi på verdenskortet,” siger adm. direktør Anders Heine Jensen, BWSC.

”Vi har fundet en model, der giver PensionDanmark et attraktivt afkast til en begrænset risiko. Risikoen begrænses af, at hovedparten af PensionDanmarks investering sker i form af lån, at de fleste af indtægterne er reguleret, og at størstedelen af omkostningerne er låst fast i lange kontrakter. Vi ser frem til samarbejdet med BWSC, som lever op til vores høje krav til industrielle samarbejdspartnere i denne type joint ventures,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

PensionDanmarks andel af investeringen i det nye kraftværk er på 1,1 mia. kr. og sker gennem fonden Copenhagen Infrastructure I, der blev dannet i 2012 og administreres af Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). PensionDanmark er med 6 mia. kr. eneste investor i fonden.

”BWSC har gennem mange år vist, at de er førende inden for etablering af mellemstore kraftværker, så vi ser et stort potentiale i det fremtidige samarbejde. Der er store perspektiver i et tættere og mere direkte samarbejde mellem finansielle og industrielle aktører i energisektoren,” siger partner Christian Skakkebæk, Copenhagen Infrastructure Partners.

Fakta om projektet:

Brigg Renewable Energy Plant er udviklet af den ledende britiske projektudvikler, Eco2, som BWSC har et samarbejde med på en række projekter, herunder et træflisfyret anlæg i Wales samt et tilsvarende halmfyret anlæg, som pt. er under opførelse af BWSC i Sleaford, Lincolnshire.

Det nye biomassekraftværk opføres af BWSC, der endvidere vil varetage anlæggets drift og vedligeholdelse over en 15-års periode.

Kraftværket skal anvende halm som primært brændsel og får en kapacitet på 40 MW. Anlæggets produktion vil svare til det samlede forbrug hos 70.000 husstande og kommer til at medføre en årlig reduktion i udledningen af CO2 på ca. 300.000 tons.

Anlægget, der forventes i drift primo 2016, baseres på energiteknologi udviklet i Danmark. Kernen i anlægget er en kedel fra den danske producent BWE hovedsageligt til fyring med halm. Dampen, der dannes ved halmfyringen, ledes over i en turbinedrevet generator, som producerer el, der leveres til husstande og industri i lokalområdet.

Fakta om parterne:

Om BWSC: Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) er et dansk ingeniør- og entreprenørfirma, der udvikler, bygger og opererer højeffektive kraftværker baseret på biomasse, biogas og dieselmotorer. Hovedparten af projekterne leveres som nøglefærdige anlæg. BWSC har leveret over 170 kraftværker til 52 lande verden over. BWSC har pt. igangværende aktiviteter i Suriname, Kenya, Panama, Libanon, Nordirland og England. I 2012 omsatte BWSC for 1,1 mia. kr. BWSC har sine rødder i Burmeister & Wain’s (B&W) stationære motordivision, som har bygget og installeret dieseldrevne kraftværker siden 1904. I 1980 blev BWSC etableret som et selvstændigt selskab og i 1990 opkøbt af det japansk ejede Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.

Om PensionDanmark: PensionDanmark administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 630.000 medlemmer beskæftiget i 25.000 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 10,7 mia. kr. i 2012, og medlemmernes samlede opsparing har rundet 145 mia. kr. PensionDanmark har i dag direkte investeringer i infrastruktur på 6 mia. kr. og forventer at investere yderligere 12 mia. kr. i infrastruktur over de næste 4 år. Hovedparten vil være i energirelateret infrastruktur, og halvdelen vil blive investeret igennem Copenhagen Infrastructure I.

Om Copenhagen Infrastructure Partners K/S (CIP): CIP blev etableret i oktober 2012 med PensionDanmark som seed investor med 6 mia. kr. i CIP’s første fond, Copenhagen Infrastructure I K/S. Managementselskabet ejes og ledes af fire partnere: Jakob Baruël Poulsen, Rune Bro Róin, Torsten Lodberg Smed og Christian Skakkebæk, som alle har betydelig ekspertise i og mange års erfaring med infrastrukturinvesteringer samt køb og salg af virksomheder.

About Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) is a fund management company focused on energy infrastructure including offshore wind, onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, and other energy assets like reserve capacity and storage. CIP has approximately 110 employees and offices in Copenhagen, Taipei, New York, Tokyo, Utrecht, and London.

CIP manages six funds and has more than EUR 8 bn under management. CI I, CI A I and CI A II have PensionDanmark as founding- and sole investor. CI II has 19 Danish and international institutional investors and CI III has 42 institutional investors from the Nordics, Continental Europe, the UK, Israel, Asia, Australia, and multi-lateral organizations e.g. EIB. CI NMF I has 15 investors from the Nordics and Continental Europe.

CIP was founded in 2012 by senior executives from the energy industry in cooperation with Pension Denmark.