Copenhagen Infrastructure Partners afslutter fundraising-perioden for ny fond med samlet tilsagn på omkring DKK 14.7 mia.

Copenhagen Infrastructure Partners afslutter fundraising-perioden for ny fond med samlet tilsagn på omkring DKK 14.7 mia.

Med 19 finansielle investorer etablerer Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) sin nye investeringsfond, Copenhagen Infrastructure II K/S. Investorerne har givet et samlet tilsagn på ca. DKK 14.7 mia. Fonden vil have fokus på investeringer i energiinfrastruktur i Nord- og Vesteuropa samt i Nordamerika, primært investeringer inden for vedvarende energi.

Fundraising-perioden for CIP’s nye infrastrukturfond Copenhagen Infrastructure II K/S er nu afsluttet. Fonden blev etableret ultimo september 2014 med indledende tilsagn fra otte danske institutionelle investorer (PensionDanmark, Lægernes Pensionskasse, PBU, JØP, DIP, Nykredit, PFA og Nordea).

Siden har Kommunal Landspensjonskasse (NO), Lærernes Pension, den Europæiske Investeringsbank (EIB), AP Pension, SEB Pension (DK), Oslo Pensjonsforsikring (NO), SEB Pension och Försäkring (SE), en engelsk pensionsfond forvaltet af The Townsend Group, T&W Holding A/S, LB Forsikring og VILLUM FONDEN givet tilsagn til fonden.

”Vi er stolte af at have fået så mange førende investorer med i fonden, herunder en bred gruppe af ledende danske institutionelle investorer og flere anerkendte udenlandske investorer. Fonden vil have fokus på investeringer i energiinfrastruktur med stabile afkast, så som biomassefyrede kraftværker, el-transmissionsnet samt onshore og offshore vindkraft” siger Christian T. Skakkebæk, Senior Partner i Copenhagen Infrastructure Partners.

Der er tale om en 20-årig ”buy-and-hold” fond, hvilket vil sige, at fonden som udgangspunkt forventes at beholde investeringerne igennem hele fondens levetid.

About Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) is a fund management company focused on energy infrastructure including offshore wind, onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, and other energy assets like reserve capacity and storage. CIP has approximately 110 employees and offices in Copenhagen, Taipei, New York, Tokyo, Utrecht, and London.

CIP manages six funds and has more than EUR 8 bn under management. CI I, CI A I and CI A II have PensionDanmark as founding- and sole investor. CI II has 19 Danish and international institutional investors and CI III has 42 institutional investors from the Nordics, Continental Europe, the UK, Israel, Asia, Australia, and multi-lateral organizations e.g. EIB. CI NMF I has 15 investors from the Nordics and Continental Europe.

CIP was founded in 2012 by senior executives from the energy industry in cooperation with Pension Denmark.