Officiel åbning af dansk biomassekraftværk i England og lancering af lokal fond

I dag blev biomassekraftværket Brigg Renewable Energy Plant (Brigg) officielt åbnet af Trevor Foster, borgmester i North Lincolnshire. Det skete i selskab med lokale, nationale og europæiske gæster. Biomassekraftværket, som er Storbritanniens største halmfyrede biomassekraftværk, har en kapacitet på 40 MW, hvilket kan forsyne 75.000 husstande med strøm og give en årlig reduktion i udledningen af CO2 på 250.000 tons.

Brigg er ejet af BWSC North Lincs Ltd (BNLL), et joint venture mellem PensionDanmark, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Investeringen på i alt 1,4 mia. kr. er baseret på dansk biomasse-energiteknologi leveret af BWSC gennem en såkaldt ’turnkey engineering, procurement, and construction’ kontrakt, hvor BWSC leverer et nøglefærdigt kraftværk. BWSC står også for drift og vedligeholdelse af kraftværket under en 15-årig ’operation and maintenance’ kontrakt.

Projektet har også etableret en i første omgang 3-årig Community Benefit Fund, der årligt vil støtte lokalsamfundet med GBP 50.000.

Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark siger: ”Vi er yderst tilfredse med det gode samarbejde med CIP og BWSC. Med joint venturet har vi fundet en model, som giver PensionDanmark et attraktivt afkast med begrænset risici. Samtidigt bidrager vi til den grønne omstilling og til at øge Danmarks eksport af energiteknologi. Vi ser derfor et stærkt potentiale i disse typer af partnerskaber. Brigg er et godt eksempel på, hvordan danske institutionelle investorer og danske teknologivirksomheder kan indgå partnerskaber og byde ind med fuldt finansierede løsninger på de mange investeringsområder, som realiseringen af FN’s bæredygtighedsmål indeholder, og som er en af de centrale anbefalinger i den for nyligt offentliggjorte Taksøe-Jensen-rapport om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik.”

Anders Heine Jensen, administrerende direktør i BWSC, siger: ”Vi har arbejdet meget tæt sammen med North Lincolnshire Council og mange andre officielle instanser, og det er den fælles indsats fra alle involverede parter, der har resulteret i, at projektet er færdiggjort før tid og inden for det aftalte budget. Jeg vil gerne takke alle lokale beboere især i Scawby og Scawby Brook for deres støtte i anlægsfasen, og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med alle i driftsfasen.”

Jakob Baruël Poulsen, managing partner i Copenhagen Infrastructure Partners, siger: “Det er meget glædeligt, at vores kraftværk nu er åbnet officielt, og at vi har fejret det med vores partnere, investorer,  myndigheder og organisationer, der har arbejdet sammen med os lokalt om at gennemføre vores projekt succesfuldt. Tak til den britiske regering, der har skabt de stabile regulatoriske rammer, som understøtter investeringer i vedvarende energiinfrastruktur som biomasseværket Brigg.

Borgmester i North Lincolnshire, Trevor Foster siger: “Det er en stor glæde for os, at europæiske selskaber af så høj kaliber ønsker at investere i Storbritannien og i Lincolnshire i særdeleshed. Annonceringen i dag om Brigg Community Benefit Fund styrker deres engagement I lokalsamfundet, og vi ser frem til at arbejde sammen med dem i mange år fremover.”

For yderligere information, kontakt venligst:

Ulrikke Ekelund, PensionDanmark: tlf. +45 2019 9238 eller e-mail: uek@pension.dk, web: www.pension.dk

Mette Mulipola, BWSC: tlf. +45 4810 2302 eller e-mail: mknm@bwsc.dk, web: www.bwsc.com

Julie Trangbæk, CIP: tlf.+45 7070 5151 eller e-mail: cip@cip.dk, web: www.cip.dk 

Fakta om projektet:
Brigg Renewable Energy Plant (Brigg) anvender primært halm som brændsel og har en kapacitet på 40 MW, hvilket svarer til det samlede forbrug hos ~75,000 husstande og en estimeret årlig reduktion i udledningen af CO2 på ~250,000 tons. Kraftværket forbruger ~250,000 tons halm om året, som leveres af landmænd fra lokalsamfundet. Kraftværkets kedel er blevet leveret af den danske teknologivirksomhed BWE.

Fakta om parterne:

Om PensionDanmark
PensionDanmark administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 687,000 medlemmer beskæftiget i 25,600 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde DKK 12,1 mia. i 2015, og medlemmernes samlede opsparing rundede ved årets udgang DKK 180 mia. PensionDanmark har i dag direkte investeringer i infrastruktur for DKK 18 mia. og forventer at investere yderligere DKK 8 mia. i infrastruktur over de kommende år.

Om BWSC
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) er et dansk ingeniør- og entreprenørfirma, der udvikler, bygger og driver højeffektive kraftværker baseret på biomasse, biogas og dieselmotorer. Hovedparten af projekterne leveres som nøglefærdige kraftværker, og BWSC har leveret over 178 kraftværker til 53 lande verden over, med en samlet kapacitet på 3,500 MW. BWSC har pt. igangværende aktiviteter i England, Nordirland, Suriname, Libanon, Caymanøerne, Sri Lanka, Kenya og Mauritius. I 2015 omsatte BWSC for DKK 2,1 mia., og den nuværende ordrebog er på DKK 7 mia., hvilket er en firdobling over de seneste 4 år. BWSC har sine rødder i Burmeister & Wain’s (B&W) stationære motordivision, som har bygget og installeret dieseldrevne kraftværker siden 1904. I 1980 blev BWSC etableret som et selvstændigt selskab og i 1990 opkøbt af det japansk ejede Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd.

Om Copenhagen Infrastructure Partners
Copenhagen Infrastructure Partners K/S (CIP) er et managementselskab etableret i 2012 af senior profiler fra energisektoren og af PensionDanmark. CIP ejes og drives af fem partnere, Jakob Baruël Poulsen, Rune Bro Róin, Torsten Lodberg Smed, Christian T. Skakkebæk og Christina Grumstrup Sørensen. Partnerne har alle betydelig ekspertise og mange års erfaring i infrastrukturinvesteringer, samt køb & salg af virksomheder. I øjeblikket forvalter CIP tre fonde ved navn Copenhagen Infrastructure I K/S, CI Artemis K/S og Copenhagen Infrastructure II K/S. Copenhagen Infrastructure I K/S og CI Artemis K/S har begge PensionDanmark som eneste investor, mens Copenhagen Infrastructure II K/S har 19 danske og internationale institutionelle investorer.

Community Benefit Fund
Information om biomassekraftværket, lokale forretningsmuligheder og nærmere informationer om Community Benefit Fund findes i nyhedsbrevet Brigg Renewable Energy Plant Community Newsletters og på hjemmesiden www.briggbiomass.com. For yderligere information kontakt Colin Jones , Managing Director, BNLL, on +44 (0)7928 496380 or: COJ@bwscnorthlincs.co.uk.

About Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) is a fund management company focused on energy infrastructure including offshore wind, onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, and other energy assets like reserve capacity and storage. CIP has approximately 110 employees and offices in Copenhagen, Taipei, New York, Tokyo, Utrecht, and London.

CIP manages six funds and has more than EUR 8 bn under management. CI I, CI A I and CI A II have PensionDanmark as founding- and sole investor. CI II has 19 Danish and international institutional investors and CI III has 42 institutional investors from the Nordics, Continental Europe, the UK, Israel, Asia, Australia, and multi-lateral organizations e.g. EIB. CI NMF I has 15 investors from the Nordics and Continental Europe.

CIP was founded in 2012 by senior executives from the energy industry in cooperation with Pension Denmark.