Copenhagen Infrastructure II K/S og BWSC investerer i det bristiske biomasse kraftværk Kent

Copenhagen Infrastructure II og Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) har erhvervet projektrettighederne til biomasse kraftvarmeværket Kent, som er udviklet af Estover Energy Ltd, og har samtidig besluttet at igangsætte opførelsen af anlægget. Den totale investering beløber sig til ca. DKK 1,5 mia.

Kent projektet er et biomassefyret kraftvarmeværk, som primært vil brænde træ, der stammer fra England. Anlægget vil have en kapacitet på 27.8MW og forventes at komme i drift i løbet af sommeren 2018.

Kraftvarmeværket bliver opført af BWSC, der tidligere har indgået partnerskab med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) på to andre biomasse kraftværker i England. BWSC vil desuden være ansvarlige for drift og vedligehold af anlægget i op til 20 år.

Værket vil producere strøm svarende til forbruget i ca. 50.000 husstande og kommer til at medføre en årlig reduktion i udledningen af CO2 på ca. 100.000 tons. Varme og en del af elproduktionen vil blive leveret direkte til Discovery Park, en erhvervspark i Kent i det sydøstlige England.

Der er indgået en langvarig kontrakt med Euroforest, en af de største leverandører af træ i England, om at levere træ til værket.

Den totale investering i Kent beløber sig til ca. DKK 1,5 mia. hvoraf Copenhagen Infrastructure II K/S investerer ca. 80% og BWSC ca. 20%. Estover Energy får, når projektet går i drift, en minoritetsaktiepost.

“Vores investering i Kent bygger på vores gode erfaringer med biomasse kraftværker i England som til dato inkluderer Brigg projektet der har været i drift siden januar 2016 samt Snetterton og Templeborough projekterne der er under opførelse med planlagt idriftsættelse i 2017. Kent projektet er en attraktiv investering for CIP i et marked med en veletableret støtteordning og stabile regulatoriske rammer. Investeringen matcher vores strategi om at udvikle projekter baseret på langtidskontrakter med stærke industrielle partnere for at kunne levere et stabilt afkast til vores investorer”, siger Christina Grumstrup Sørensen, Senior Partner i CIP.

”Kent projektet er BWSC’s ottende turnkey biomassekraftværk i Storbritannien indenfor de sidste 5 år, og det understreger vores stærke position på det britiske marked for vedvarende energi. Projektet viser ydermere værdien af et tæt samarbejde mellem stærke finansielle og industrielle aktører i energisektoren, der resulterer i attraktive forretningsmuligheder og investeringer for begge parter. Med Kent projektet har BWSC yderligere styrket sin position som en markedsleder indenfor konstruktion, drift og ejerskab af energieffektive kraftværker”, siger Anders Heine Jensen, administrerende direktør, BWSC.

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) er et dansk ingeniør- og entreprenørfirma, der udvikler, bygger og driver højeffektive kraftværker baseret på biomasse, biogas og motorteknologi. Hovedparten af projekterne leveres som nøglefærdige kraftværker, og BWSC har leveret over 178 kraftværker til 53 lande verden over, med en samlet kapacitet på 3,500 MW. BWSC har pt. igangværende aktiviteter i England, Nordirland, Suriname, Libanon, Caymanøerne, Sri Lanka, Kenya og Mauritius. I 2015 omsatte BWSC for DKK 2,1 mia., og ordrebogen udgjorde DKK 6.6 mia. ved udgangen af 2015, hvilket er en firdobling over de seneste 4 år. BWSC har sine rødder i Burmeister & Wain’s (B&W) stationære motordivision, som har bygget og installeret dieseldrevne kraftværker siden 1904. I 1980 blev BWSC etableret som et selvstændigt selskab og i 1990 opkøbt af det japansk ejede Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. www.bwsc.com

About Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) is a fund management company focused on energy infrastructure including offshore wind, onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, and other energy assets like reserve capacity and storage. CIP has approximately 110 employees and offices in Copenhagen, Taipei, New York, Tokyo, Utrecht, and London.

CIP manages six funds and has more than EUR 8 bn under management. CI I, CI A I and CI A II have PensionDanmark as founding- and sole investor. CI II has 19 Danish and international institutional investors and CI III has 42 institutional investors from the Nordics, Continental Europe, the UK, Israel, Asia, Australia, and multi-lateral organizations e.g. EIB. CI NMF I has 15 investors from the Nordics and Continental Europe.

CIP was founded in 2012 by senior executives from the energy industry in cooperation with Pension Denmark.