Copenhagen Infrastructure Partners indleder fundraisingproces for ny fond med første tilsagn på DKK 8,8 mia. (EUR ~1.2 mia.)

Copenhagen Infrastructure Partners har påbegyndt fundraisingprocessen for sin nye fond, Copenhagen Infrastructure III K/S, som nu åbnes for tilsagn fra investorer.

Den nye fond bakkes op af en stærk gruppe af Ankerinvestorer, PensionDanmark (DK), KLP (Kommunal Landspensjonskasse, NO), Lægernes Pension (DK), JØP (Juristernes og Økonomernes Pernsionskasse, DK) og DIP (Danske civil- og akademiIngeniørers Pensionskasse, DK).

Copenhagen Infrastructure III har således allerede modtaget tilsagn på DKK 8,8 mia. (EUR ~1,2 mia.) primært fra gruppen af Ankerinvestorerne, hvilket er en attraktiv start på CIP’s fundraisingprocess.

Vi er meget glade for Ankerinvestorernes tilsagn – det er for os et vigtigt bevis på at investorerne har tillid til CIP’s tilgang til investeringer i energiinfrastruktur. Fonden tilstræber at give investorerne langsigtede og stabile cash flows med relativ lav markedsrisiko. Vi ser nu frem til at fortsætte fundraisingprocessen med en større gruppe af prominente investorer, som har indikeret deres interesse i fonden, inklusive vores nuværende investorer i Copenhagen Infrastructure II.”, siger Christian Skakkebæk, Senior Partner i Copenhagen Infrastructure Partners.

Fundraisingprocessen for den nye fond igangsættes efter at CIP’s seneste fond, Copenhagen Infrastructure II med tilsagn på 14,7 mia. DKK., nu er godt investeret i 10 energiinfrastrukturprojekter. Copenhagen Infrastructure II havde sin ”final closing” i Juni 2015.

Copenhagen Infrastructure III vil have det samme fokus som CIP’s tidligere fonde, dvs. investeringer i energiinfrastruktur med stabile afkast, såsom onshore og offshore vindkraft, biomassekraftværker, solenergiprojekter, transmissionsnet, etc. Markedet for energiinfrastruktur har på det seneste været i betydelig vækst bl.a. på grund af det kommercielle gennembrud som flere af de vedvarende energiteknologier har haft over de seneste par år.”, tilføjer Christian Skakkebæk.

Et antal attraktive, eksklusive investeringsmuligheder, som er udviklet sammen med CIP’s industrielle partnere, er allerede blevet identificerede til Copenhagen Infrastructure III.

Fondens primære geografiske fokus ligger i Nord- og Vesteuropa samt Nordamerika. Fonden er en 20-årig ”buy-and-hold” fond, hvilket betyder, at fonden fokuserer på såkaldte ”greenfield investeringer”, dvs. projekter, der skal struktureres og bygges, og som fonden som udgangspunkt forventer at holde gennem aktivernes fulde levetid.

Udover den nye fond, forvalter Copenhagen Infrastructure Partners tre fonde med et samlet tilsagn på DKK ~25 mia. (EUR ~3.3 mia.).

About Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) is a fund management company focused on energy infrastructure including offshore wind, onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, and other energy assets like reserve capacity and storage. CIP has approximately 110 employees and offices in Copenhagen, Taipei, New York, Tokyo, Utrecht, and London.

CIP manages six funds and has more than EUR 8 bn under management. CI I, CI A I and CI A II have PensionDanmark as founding- and sole investor. CI II has 19 Danish and international institutional investors and CI III has 42 institutional investors from the Nordics, Continental Europe, the UK, Israel, Asia, Australia, and multi-lateral organizations e.g. EIB. CI NMF I has 15 investors from the Nordics and Continental Europe.

CIP was founded in 2012 by senior executives from the energy industry in cooperation with Pension Denmark.