Dansk joint venture færdiggør sit andet biomassekraftværk i UK før tid

Med virkning fra den 22. april 2017 er biomassekraftværket Snetterton Renewable Energy Plant blevet overdraget til ejerne efter en konstruktionsperiode på 29 måneder; én måned før tid og indenfor budgettet på DKK 1,5 mia. Biomasseanlægget har en kapacitet på 44MW og vil forsyne 82.000 husstande med grøn elektricitet og reducere CO2 -udledninger med 300.000 ton hvert år.

I 2013 dannede Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) sammen med PensionDanmark et joint venture selskab, BWSC PLC Ltd. (BPCL), for at bygge, eje og drive biomassefyrede kraftværker. Selskabet indgik sin første kontrakt på det biomassefyrede kraftværk Brigg i 2013, og kraftværket påbegyndte kommerciel drift i januar 2016. Snetterton er partnerskabets andet projekt, hvor den endelige investeringsbeslutning blev truffet i november 2014.

Biomassekraftværket Snetterton Renewable Energy Plant (Snetterton), der er placeret i Norfolk i det østlige Anglia i England, benytter dansk teknologi leveret af BWSC under en såkaldt turn key EPC-kontrakt, hvor BWSC leverer et nøglefærdigt kraftværk. BWSC er desuden ansvarlig for drift og vedligeholdelse af anlægget under en 15-årig O&M-kontrakt. Projektet vil beskæftige omkring 30 lokalansatte i Norfolk.

Snetterton er ejet af Copenhagen Infrastructure I K/S, der har PensionDanmark som grundlægger og eneste investor, sammen med BWSC.

“Vi er meget tilfredse med det gode samarbejde mellem CIP og BWSC. Færdiggørelsen af vores andet projekt er et stærkt bevis på succesen af vores joint venture model. Den giver PensionDanmark et attraktivt afkast og hjælper samtidig med at øge eksport af dansk energiteknologi og støtter overgangen til en klimavenlig energiproduktion”, udtaler Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark.

“Færddiggørelsen af Snetterton kraftværket er en vigtig milepæl i forhold til BWSC’s strategiske mål om vækst gennem finansiering af og investering i kraftværker. Samarbejdet med CIP og PensionDanmark har styrket BWSC’s position som markedsleder indenfor konstruktion, drift og ejerskab af decentraliserede biomassekraftværker, og vi ser frem til at fortsætte dette frugtbare partnerskab”, udtaler Anders Heine Jensen, CEO i BWSC.

“Færdiggørelsen af Snetterton er en fortsættelse af det succesfulde samarbejde mellem PensionDanmark, BWSC og CIP, der startede med Brigg kraftværket. Det at vi er færdige en måned før tid vidner om stærke aktører, og vi ser frem til fortsat at høste værdien af det stærke samarbejde mellem os som finansielle investorer og BWSC som stærk industriel virksomhed”, udtaler Christina G. Sørensen, Senior Partner i CIP.

For yderligere information, kontakt venligst:
Ulrikke Ekelund, PensionDanmark +45 2019 9238 eller email: uek@pension.dk, web: www.pension.dk
Mette Mulipola, BWSC +45 48102302 eller email: mknm@bwsc.dk, web: www.bwsc.com
Kristina Negendahl Jessen, CIP +45 70705151 eller email: cip@cip.dk, web: www.cip.dk
Peter Sills, BWSC East Anglia Ltd. +44 7976 437 467 press@snettertonbiomass.com, web: www.snettertonbiomass.com

Fakta om projektet:
Biomassekraftværket Snetterton Renewable Energy Plant (Snetterton), der er placeret i Norfolk i det østlige Anglia i England, benytter dansk teknologi leveret af BWSC under en turn key EPC-kontrakt. BWSC er desuden ansvarlige for drift og vedligeholdelse af anlægget i 15 år. Snetterton anlægget vil primært anvende halm som brændsel og har en kapacitet på 44MW, svarende til det samlede forbrug af op til 82.000 husstande, og er estimeret til årligt at reducere CO2-udledninger med 300.000 ton. Kraftværket forbruger i omegnen af 250.000 ton halm om året, hvilket vil blive leveret af lokale landmænd i regionen. Anlæggets kedel er leveret af den tidligere danske virksomhed BWE, der i februar blev opkøbt af BWSC.

Fakta om parterne:

Om PensionDanmark
PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 695.000 medlemmer beskæftiget i 26.000 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 12,8 mia. kr. i 2016. Medlemmernes samlede opsparing har rundet 222 mia.

Om Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC)
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) er et dansk ingeniør- og entreprenørfirma, der udvikler, bygger og driver højeffektive kraftværker baseret på biomasse, biogas og motorteknologi. Hovedparten af projekterne leveres som nøglefærdige kraftværker, og BWSC har leveret over 180 kraftværker til 53 lande verden over, med en samlet kapacitet på 3,500 MW. BWSC har pt. igangværende aktiviteter i England, Nordirland, Libanon, Mauritius, Færøerne, Sri Lanka og Kenya. I 2016 omsatte BWSC for DKK 2,9 mia., og ordrebogen udgjorde DKK 6,7 mia. ved udgangen af 2016, hvilket sætter ny rekord for virksomheden. I februar 2017 opkøbte BWSC aktiverne fra den danske kedelproducent Burmeister & Wain Energy (BWE) og har dermed sikret sin position som ledende energivirksomhed på det globale marked for små- og mellemstore biomassekraftværker. BWSC har sine rødder i Burmeister & Wain’s (B&W) stationære motordivision, som har bygget og installeret dieseldrevne kraftværker siden 1904. I 1980 blev BWSC etableret som et selvstændigt selskab og i 1990 opkøbt af det japansk ejede Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. I februar 2017 overtog BWSC hovedaktiverne i Burmeister & Wain Energy.

About Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) is a fund management company focused on energy infrastructure including offshore wind, onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, and other energy assets like reserve capacity and storage. CIP has approximately 110 employees and offices in Copenhagen, Taipei, New York, Tokyo, Utrecht, and London.

CIP manages six funds and has more than EUR 8 bn under management. CI I, CI A I and CI A II have PensionDanmark as founding- and sole investor. CI II has 19 Danish and international institutional investors and CI III has 42 institutional investors from the Nordics, Continental Europe, the UK, Israel, Asia, Australia, and multi-lateral organizations e.g. EIB. CI NMF I has 15 investors from the Nordics and Continental Europe.

CIP was founded in 2012 by senior executives from the energy industry in cooperation with Pension Denmark.