Copenhagen Infrastructure Partners bekræfter investeringstilsagn til CI IV og lancerer verdens største fond for vedvarende energi

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) når 11 mia. kr. i bekræftede investeringstilsagn i den nye fond Copenhagen Infrastructure IV (CI IV), der bliver verdens største fond inden for grønne energiinvesteringer. Med en stor efterspørgsel blandt institutionelle investorer forventes fonden at opnå kapitaltilsagn på 40-50 mia. kr. og dermed kunne investere op til 100 mia. kr. i vedvarende energiinfrastruktur i Nordamerika, Vesteuropa, udviklede lande i Asien og Australien. Investeringsstrategien for CI IV er en fortsættelse af de succesfulde fonde CI I, CI II og CI III, og som markedsleder og pioner vil CIP fortsat spille en afgørende rolle i den globale energitransformation.  

”Vi er meget glade for de bekræftede investeringstilsagn og lanceringen af CI IV med både eksisterende og nye institutionelle investorer, der forpligter sig til fonden. Vi er beærede over den fortsat store tillid, investorerne viser over for CIP’s tilgang til investeringer i energiinfrastruktur, og vi ser frem til fortsat at skabe værdi for vores investorer, projektejere og lokalsamfund gennem fondens investeringer. Markedet er gunstigt for investeringer i vedvarende energiinfrastrukturer, og fonden og CIP er godt positionerede mod de attraktive muligheder i dette marked, ikke mindst gennem en attraktiv investeringspipeline og en høj grad af eksekveringssikkerhed leveret af et cirka 110 mand stort CIP team af erfarne industrispecialister,” siger Jakob Baruël Poulsen, Managing Partner i CIP.

Den nye fond opnåede bekræftede investeringstilsagn på 11 mia. kr. d. 15. juni 2020 med kapitaltilsagn fra en gruppe af førende institutionelle investorer, herunder de to danske pensionskasser PensionDanmark og AP Pension samt en række pensions- og livsforsikringsselskaber og større familie kontorer. Flere andre prominente institutionelle investorer er i proces med at give kapitaltilsagn til CI IV, herunder investorer fra blandt andet Norden, Kontinental Europa, Storbritannien, Israel, Nordamerika, Asien og Australien.

Investeringsstrategien er en fortsættelse af de succesrige fonde Copenhagen Infrastructure I, II og III og er skræddersyet til institutionelle investorer med en langsigtet investeringshorisont. CI IV vil som de tidligere fonde fokusere på greenfield investeringer inden for energiinfrastruktur. Fonden har en global rækkevidde og vil investere diversificeret på tværs af teknologier, primært offshore-vind (havvindmøller), onshore-vind (landvindmøller), solcelleanlæg, transmission, affald-til-energi og biomasse-aktiver. Fonden vil investere i lav-risiko OECD-lande i Vesteuropa, Nordamerika, udviklede lande i Asien og Australien.

Fondens investeringer forventes at have et betydeligt positivt aftryk på miljøet (herunder reducere udledningen af drivhusgasser) og skabe nye jobs i lokalsamfundene.

Med oprettelsen af ​​CI IV estimeres CIP’s samlede portefølje af investeringer at reducere de globale udledninger af drivhusgasser med ca. 10-11 mio. ton årligt og levere bæredygtig energi til 5-6 mio. husstande globalt.

”Vi er glade og stolte over at skulle forvalte og investere, hvad der forventes at blive den største fond for vedvarende energiinfrastruktur, der nogensinde er rejst i verden, og vi er begejstrede for at levere energiinfrastrukturprojekter på op imod 100 mia. kr. i tæt samarbejde med vores branchekolleger. Vi er stolte over at skabe værdi for vores investorer, samtidig med at vi bidrager til overgangen til et moderne energisystem med lavt CO2-udslip,” siger Michael Hannibal, Partner i CIP.

“Vi har siden CIP blev etableret i 2012 med PensionDanmark som den eneste investor haft et meget tilfredsstillende samarbejde, som vi glæder os til at fortsætte i endnu større skala i den nye fond. Vi ser frem til endnu engang at drage nytte af CIP’s store viden i vores fælles indsats for at investere i vedvarende energiinfrastruktur. Vores investering vil ikke blot skabe stor værdi for vores medlemmer, men også bidrage betydeligt i vores indsats for at realisere FNs klimamål på globalt plan”, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

”Vi er stolte af at kunne være med i verdens største fond for klimafokuserede energiinvesteringer, og med en investering på 2.5 mia. kr. tager vi et stort skridt på vejen mod at indfri vores ambitioner om at bidrage til den grønne omstilling til gavn for både klimaet og vores kunders pensionsformuer. At det samtidig kan ske i en dansk kontekst hos CIP, som har en imponerende historik og unik ekspertise inden for netop denne type investeringer, er blot en ekstra bonus,” siger adm. direktør Bo Normann Rasmussen, AP Pension.

Efter første runde af kapitaltilsagn til CI IV har CIP i dag syv fonde med ca. 70 mia. kr. under forvaltning. Den nye fond CI IV har et mål om samlede investeringstilsagn på mellem 40-50 mia. kr., og fonden forventes at være fuldtegnet i løbet af de kommende 9-12 måneder.

Bruun & Hjejle, Clifford Chance og Fried Frank fungerer som juridiske rådgivere. Selinus, Eaton Partners og CFJC fungerer som placeringsagenter.

Om Copenhagen Infrastructure Partners

CIP er et dansk fund management selskab, der er specialiseret i investeringer i energiinfrastrukturer. Selskabet blev grundlagt i 2012 og er i dag en global leder, markedspioner og førende investor med et dedikeret fokus på energiinfrastruktur. CIP har cirka 110 ansatte og kontorer i København, New York, London, Utrecht og Tokyo.

CIP’s syv fonde har til dato foretaget 20 investeringer i store energiinfrastrukturaktiver på i alt næsten 8 GW i kapacitet i USA, Storbritannien, Tyskland, Spanien og Taiwan. Derudover er mere end 15 greenfield energiinfrastrukturprojekter i færd med at nå endelig investeringsbeslutning med forventet opstart af byggefasen inden for de næste 2-3 år. Investorer i fondene inkluderer flere institutionelle investorer fra Norden, Kontinental Europa, Storbritannien, Israel, Taiwan, Korea, Australien og multilaterale organisationer, f.eks. EIB. Investorerne i CIP’s fonde består hovedsageligt af pensions- og livsforsikringsselskaber samt større familie kontorer.

Om PensionDanmark

PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for 754.000 medlemmer beskæftiget i 23.000 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. Præmieindtægterne udgjorde 14,8 mia. kr. i 2019. Balancen er 247 mia. kr. Læs mere på www.pensiondanmark.com

Om AP Pension

AP Pension er et kundeejet, dansk pensionsselskab og et af landets ældste kundedemokratier med mere end 100 års historie. AP Pension forvalter godt 160 milliarder kroner for sine mere end 430.000 kunder i Danmark, og var det første pensionsselskab i Danmark til at lancere en fuld bæredygtig investeringslinje til sine kunder i 2019.

AP Pension investerer allerede i dag i vedvarende energi, skov, og bæredygtigt, dansk byggeri, men det er AP Pensions målsætning, at øge investeringerne i den grønne omstilling væsentlig de kommende år. Ambitionen er, at investeringer relateret til den grønne omstilling skal udgøre mindst 10 milliarder kroner i 2023, og at de i 2030 skal udgøre 20 procent af de samlede investeringsaktiver. Som led i disse ambitioner har AP Pension har givet et tilsagn til CIP IV på 2.5 milliarder kroner.

For flere informationer eller uddybende bemærkninger, kontakt venligst:

Copenhagen Infrastructure Partners

Partner Michael Hannibal via Inge Hansen tlf. 20 22 74 72 eller via e-mail: iha@cip.dk

PensionDanmark

Kommunikations- og pressechef Ulrikke Ekelund, PensionDanmark, tlf. 20 19 92 38.

AP Pension

Pressechef Nicolai Nielsen, AP Pension, tlf. 40 83 99 73.

About Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) is a fund management company focused on energy infrastructure including offshore wind, onshore wind, solar PV, biomass and energy-from-waste, transmission and distribution, and other energy assets like reserve capacity and storage. CIP has approximately 110 employees and offices in Copenhagen, Taipei, New York, Tokyo, Utrecht, and London.

CIP manages six funds and has more than EUR 8 bn under management. CI I, CI A I and CI A II have PensionDanmark as founding- and sole investor. CI II has 19 Danish and international institutional investors and CI III has 42 institutional investors from the Nordics, Continental Europe, the UK, Israel, Asia, Australia, and multi-lateral organizations e.g. EIB. CI NMF I has 15 investors from the Nordics and Continental Europe.

CIP was founded in 2012 by senior executives from the energy industry in cooperation with Pension Denmark.