CIP’s nye Energy Transition Fund når 800 millioner euro i kapitaltilsagn

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) når 800 millioner euro i første runde af kapitaltilsagn til den nye fond, CI Energy Transition Fund I (CI ETF I), som har et samlet mål om at rejse 2,25 milliarder euro. Fonden kommer til at investere i næste generation af grøn energiinfrastruktur, inklusive Power-to-X projekter i industriel skala, og giver institutionelle investorer mulighed for at deltage i dekarboniseringen af industrier, der er svære at omstille. Blandt disse er transport- og shippingbranchen, stålproduktionen og landbruget, som gennem brug af grønne brændstoffer og råmaterialer samt CO2-neutral gødning kan reducere deres CO2-udledning betydeligt. Fonden vil fokusere på greenfield-projekter primært i Vesteuropa, Nordamerika, Australien og OECD-lande i Asien. Foruden Power-to-X kan fonden investere i avancerede biobrændstoffer, carbon capture and utilization/storage (CCU/S) og andre infrastrukturteknologier, -applikationer og -løsninger til at omstille transport- og industrisektoren.

“CI ETF I er et væsentligt skridt i CIP’s fortsatte vækst, da det udvider vores udbud til også at inkludere infrastrukturfonde, der gennem CO2-neutrale grønne brændstoffer og råmaterialer er målrettede dekarboniseringen af industrier, der er svære at omstille. Løsninger som Power-to-X er essentielle for lande og industrier, der vil tage det næste skridt inden for den grønne omstilling og nå målene i Parisaftalen. At nå 800 millioner euro i tilsagn fra eksisterende investorer i første runde af kapitalrejsningen er et vigtigt vidnesbyrd om investorernes tillid til CIP’s tilgang til energiinfrastruktur og den historikCIP’s fonde med fokus på vedvarende energi har opbygget,” siger Jakob Baruël Poulsen, Managing Partner i CIP.

CIP’s eksisterende fonde, inklusive den seneste CI IV på 7 milliarder euro, fokuserer primært på vedvarende energiinfrastruktur som hav- og landvindmøller, solcelleanlæg, transmission, vandkraft og waste-to-energy, der dekarboniserer elsektoren og producerer elektricitet til konkurrencedygtige priser. Den næste generation af aktiver og løsninger inden for vedvarende energi, som f.eks. Power-to-X, er nu blevet relevante investeringsmuligheder i industriel skala som følge af den fortsatte teknologiske udvikling og dertilhørende omkostningsreduktioner. Ydermere støtter de nyligt implementerede regulativer og CO2-mål, som lande og virksomheder har knyttet sig til, ambitionen om at opnå et CO2-neutralt klimaaftryk over de kommende årtier. Power-to-X kan dekarbonisere industrier, der er svære at omstille, og støtter den fortsatte integration af vedvarende strøm i energimikset gennem balancering af elnettet. Som industripioner og en af de globale markedsledere i greenfield investeringer i vedvarende energiinfrastruktur er CIP unikt positioneret til at investere i den næste generation af vedvarende energi og fortsætte med at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Før første runde af kapitaltilsagn til CI ETF I har CIP sikret fonden en attraktiv portefølje af projekter i industriel skala, der fortsat er i udviklingsfasen, med eksponering til forskellige teknologier og aftagermarkeder. Projekterne, som er baseret i Vesteuropa (Danmark, Sverige, Norge og Spanien) og Australien, forventes at producere grøn hydrogen, grøn ammoniak og grøn metanol.

Murchison, fondens australske Power-to-X projekt, blev annonceret i november 2020 og vil eksportere grøn ammoniak til lande som Japan, Sydkorea og Taiwan, når det er i drift. Projekt Høst, fondens danske Power-to-X projekt, blev annonceret i februar i år, og bliver et 1GW elektrolyseanlæg placeret på den jyske vestkyst, hvor det vil modtage strøm fra havvindmøllerne i Nordsøen og producere grøn ammoniak, som forventes at blive anvendt som råmateriale til CO2-neutral gødning til landbrugssektoren og som grønt brændstof til shippingsektoren. Den overskydende varme fra anlægget skal bruges til at levere CO2-neutral varme til ca. 50.000 husstande i Esbjerg.

De CO2-neutrale alternativer til fossilbaserede råmaterialer og brændstoffer har en omgående og betydelig påvirkning på CO2-udledningen. Grøn ammoniak anvendt som gødning forventes at reducere den årlige CO2-udledning med 2,5 tons CO2 per ton ammoniak, hvilket for Projekt Høst vil svare til en årlig reduktion på op mod 1,5 millioner ton CO2, når det er i drift. Reduktionen svarer til, at man fjerner 730.000 biler permanent fra vejene. Den grønne ammoniak produceret af Murchison-værket har potentiale til at reducere den årlige CO2-udledning med op mod 4,4 millioner tons.

CI ETF I vil bruge den samme og succesfulde tilgang til værdiskabelse og mitigering af risici som CIP’s eksisterende fonde. Det vil sige, at fonden vil involvere sig i infrastrukturprojekter før byggefasen og anvende CIP’s industrielle erfaring til at optimere og nedbringe risikoen i projekter og investeringer gennem bl.a. projektdesign, valg af samarbejdspartnere og kontrahering. Når projekternes risici er blevet minimerede, forventes projekterne at have samme karakteristika som ”core” infrastruktur, inklusive lange aftagerkontrakter.

Den nye fond nåede første runde af kapitaltilsagn på 800 millioner euro d. 28. juni 2021 med tilsagn fra en række førende institutionelle investorer, fonde og familiekontorer fra Danmark, Sverige og Tyskland, inklusive de to danske pensionskasser, PensionDanmark og PFA. Vestas og CIP har også investeret i fonden.

”Power-to-X og andre teknologier og løsninger inden for den næste generation af vedvarende energiinfrastruktur repræsenterer et væsentligt og attraktivt nyt kapitel for investorer i infrastruktur med henblik på dekarbonisering af industrier, der er svære at omstille. Med PensionDanmarks investering i CIP’s Energy Transition Fund deltager vi direkte i den næste fase af den grønne omstilling og bidrager med privat kapital til at hjælpe industrivirksomheder og lande med at nå deres Net Zero-mål. Dette er et naturligt næste skridt for os i PensionDanmark. For mere end 10 år siden var vi ”first movers” inden for investering i havvind, og vi er begejstrede for muligheden for at fortsætte med at investere med CIP som førende i markedet for energiinfrastruktur,” sigerTorben Möger Pedersen, Administrerende Direktør hos PensionDanmark.

”Over de sidste 12-18 måneder er interessen i at udvikle den næste generation af vedvarende energi- og lagringsteknologier steget voldsomt, og reduktion af drivhusgasser er en topprioritet på den politiske agenda i hele verden. Kombineret med den væsentlige efterspørgsel skaber dette en række investeringsmuligheder for institutionelle investorer som PFA. Vores investering i CIP’s Energy Transition Fond er et naturligt næste skridt i vores fortsatte arbejde med at dekarbonisere vores portefølje og deltage i den grønne omstilling af vores samfund. Det er også en glimrende mulighed for at styrke vores partnerskab med CIP – en markedsleder inden for vedvarende energi, der kontinuerligt har leveret stærke resultater i form af høje risikojusterede afkast,” siger Kasper Ahrndt Lorenzen, Group CIO hos PFA Pension.

Efter første runde af kapitaltilsagn til CI ETF I har CIP otte fonde med et samlet kapitaltilsagn på ca. 16 milliarder euro. CI ETF I fonden vil primært markedsføres til investorer fra Norden, Europa, Nordamerika, Asien og Australien, der har investeret i CIP’s eksisterende fonde, og den forventes at være fuldtegnet i løbet af de kommende 9 måneder.

Advokatfirmaerne Plesner og Clifford Chance har rådgivet om juridiske forhold, mens KPMG Acor Tax har rådgivet om skatteforhold.

Om Copenhagen Infrastructure Partners

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) er et fund management selskab, der fokuserer på energiinfrastruktur, inklusive hav- og landvind, solcelleanlæg, biomasse, waste-to-energy, el-transmission og -distribution og andre energiaktiver som Power-to-X. CIP har ca. 195 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Hamborg, New York, Tokyo, Utrecht og London.

CIP forvalter otte fonde og har ca. 16 milliarder euro under forvaltning. PensionDanmark var den grundlæggende og eneste investor i CI I og CI A I. I dag har CIP’s fonde ca. 100 internationale institutionelle investorer fra Norden, Europa, Storbritannien, Israel, Asien, Australien, Nordamerika og multilaterale organisationer som f.eks. den Europæiske Investeringsbank (EIB). CIP blev grundlagt i 2012 af ledende medarbejdere fra energiindustrien i samarbejde med PensionDanmark.

For yderligere information, kontakt venligst: Copenhagen Infrastructure Partners: Partner Steen Lønberg Jørgensen (via Kelly Bork on +45 7070 5151 or e-mail ir@cip.dk)